Mitt hem är min borg

Mitt hem är min borg är ett gammalt ordspråk och som säkert ännu har sin relevans för de flesta. Handen på hjärtat, är ditt hem en ointaglig borg? Dessvärre måste frågan ställas då bostadsinbrott tycks bli allt vanligare, till och med då boende är hemma. Vad du kan göra är att se över din bostad ur säkerhetssynpunkt eller ännu bättre kontakta en specialist som gör en riskanalys. En sådan specialist hittar du hos BBGRUPPEN [ bbgruppen.se ] där du kan se flera olika erbjudanden. Främst handlar det om lås men även andra säkerhetsdetaljer som brytskydd, galler och annat som försvårar för en obehörig att ta sig in.

Tänk som tjuven

Tjuvar som förövar bostadsinbrott är sällan några amatörer, de är specialister på sitt tvivelaktiga hantverk. Försök att sätta dig in i hur tjuven tänker då han har fått för sig att hälsa på i ditt hus då du inte är hemma. Var finns svagheterna i skalskyddet och hur ser miljön ut runt huset. Täta buskage nära ett källarfönster är synnerligen inbjudande för tjuven, han kan gömma sig där och det tar tid innan inbrottet upptäcks utifrån. Fortfarande slår tjuven sönder en glasruta för att kunna ta sig in, ge inte tjuven verktyget. Ett stenparti med lösa stenar är som ett smörgåsbord för denne.

Skaffa bra lås

Flyttar du in i en bostad där någon har bott tidigare ska du byta lås det första du gör. Ingen vet hur många nycklar som är på drift. Det kan då vara idé att byta till ett digitalt lås, då kan inga nycklar komma på drift. I så fall behöver du inte nästa råd, göm aldrig nycklarna nära huset, tjuven vet hur du tänker och vet var han ska leta. När du är färdig med uppgraderingen av ditt skalskydd, se till att du inte har stängt in dig själv. Du kan behöva utrymma i en hast vid en eldsvåda eller liknande.